0 Flares 0 Flares ×

Mahima Lindroth är en levande manifestation av kvinnlig visdom, och inspirerar även andra till att se det i sig själva. Hon inspirerar och inkluderar med sin musik och sin sång, och balanserar festivalen fint med sina skålar och sin musik.

Mahima

För mig är en helhetssyn på oss själva och allt omkring oss oerhört viktigt, och i min framtidsvision lever vi enligt gammal indiantradition – att tänka 7 generationer framåt…

År 2000 startade Mahima sitt företag Helhetsrytm där hon inspirerar människor till inre och yttre hälsa. Hennes verksamhet består av ljud, musik och meditationer, samt yoga. Hon erbjuder även kurser och behandlingar av olika slag.

Mahimas önskan och intention med sin musik är att bringa lyssnaren till sin inre värld. Att påminna om kärleken, enkelheten och vikten av att följa vår inre röst. Hon menar att när vi sjunger tillsammans öppnar vi upp mer för en värld i enhet.
Samma önskan ligger i hennes guidning av yogan – att vi via yogan förstärker vår tillit till den inre ledaren och omfamnar mer kärlek i vårt Tempel. Att genom Yogan öka vår tacksamhet till denna gåva som vår kropp är – ett så magiskt samarbete som hela tiden sker.

Mahima har komponerat fem meditativa cd:s med kristallskålar, tibetanska skålar, trumma och sång.
Musiken och framför allt sången är det som Mahima brinner för mest – där bor hennes längtan, och där känner hon min själ som tydligast.
Jag älskar att låta stunden och intuitionen samverka och sätta energi i rörelse genom ljud – musiken är själens språk…

På festivalen kommer Mahima att leda mjukyoga och musikmeditationer.

Hemsida: www.mahima.se

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 Email Email to a friend 0 Flares ×